11/26/2018

NEXT POST
Zapraszam do Poznania na SZKOLENIE - 30 listopada + 3+4 grudnia Szanowni Państwo, w najbliższym czasie 30 listopada i 3-4 grudnia planowane są otwarte szkolenia w Poznaniu, w trakcie których jestem zaplanowany jako trener (prelegent). Serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Szkolenie: Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne Data szkolenia: 2018-11-30, Poznań LINK do zapisania się: http://www.akademiamddp.pl/training-form/363/10438/ Link do opisu szkolenia: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/czytanie-bilansu-wskaznikow-finansowych-rachunku-zyskow-i-strat-cash-flow-warsztaty-praktyczne/ Szkolenie: Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych Data szkolenia: 2018-12-03 - 2018-12-04, Poznań LINK do zapisania się: http://www.akademiamddp.pl/training-form/2670/9781/ Link do opisu szkolenia: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/analiza-oplacalnosci-ryzyka-projektow-inwestycyjnych/ W przypadku, w którym powyższe terminy szkoleń otwarych nie odpowiadałyby Państwu, proszę rozważyć moją propozycję szkoleń zamkniętych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Współczesne metody zarządzania finansami, których wdrożenie w Państwa firmie możemy zacząć od szkoleń dla Państwa pracowników, przyczyniają się istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw[1]. W porównaniu z podmiotami, które nie wdrożyły tych metod, da się zauważyć kilku procentowo wyższe miary efektywności. Oznacza to znacznie wyższe korzyści z wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania finansami już w pierwszych dwóch latach niż nakłady na ich wdrożenie. Bardzo często też pozwalają uniknąć podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością, strukturą kapitałów, inwestycjami, co pozwala obniżyć ryzyko i niepewność w trakcie zarządzania przedsiębiorstwem. W związku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzyści jaki zawiera się w wiedzy, jaką mogą Państwo implementować u siebie, mam do zaproponowania Państwu przeprowadzenie szkoleń dedykowanych w Państwa przedsiębiorstwie. Szkolenia takie, są realizowane w miejscowości, która Państwu najlepiej odpowiada i w terminie dopasowanym do Państwa kalendarza. Zaletą takich szkoleń jest to, że nie są one odwoływane z powodu „niezebrania się grupy” jak to ma miejsce w przypadku tzw. szkoleń otwartych. Kolejną korzyścią jest fakt, że szkolenia dedykowane są „szyte na miarę” potrzeb Waszych specjalistów bez typowego dla szkoleń otwartych rozproszenia na wszystkie sektory i typy działalności, z którymi nie ma potrzeby zaznajamiać Waszych kadr. Do tego dochodzą zalety logistyczne w postaci braku konieczności delegowania pracowników (i tracenia przez nich kolejnych dni na przejazd do miejsca szkolenia, nocleg poza miejscem zamieszkania, aklimatyzację w pracy po powrocie ze szkolenia). Proponuję cztery podstawowe tematy szkoleniowe: [1] ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE [2] OCENA I ANALIZA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH [3] OCENA KONTRAHENTA NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH [4] FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW Każdy z tematów mogę dla Państwa zrealizować jako szkolenie 2 dniowe, 1 dniowe, 3 dniowe lub 5 dniowe. Najbardziej efektywny dzień szkoleniowy to zazwyczaj 5 lub 6 godzin (np. od 10.00 do 16.00) z przerwą na lunch. Grupa szkoleniowa liczyć może od jednego do kilkunastu uczestników. Współpraca jest możliwa na podstawie umowy zlecenia (lub umowy o dzieło). Jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mam takie dwie możliwości podjęcia z Państwem współpracy. Oczekiwane przeze mnie honorarium jest podane w kwocie netto (wysokość wpływu na moje konto bankowe – już po odjęciu składek i podatków). Kwoty te zakładają, że po Państwa stronie jest zorganizowanie wyposażonej sali szkoleniowej i pokrycie kosztów moich noclegów przed każdym dniem szkoleniowym. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 1 dniowe 1950 2000 2050 2100 2400 2700 3000 3200 3400 3400+(n-9)*150 2 dniowe 3900 4000 4100 4200 4800 5400 6000 6400 6800 6800+(n-9)*300 x dniowe 1950*x 2000*x 2050*x 2100*x 2400*x 2700*x 3000*x 3200*x 3400*x 3400*x+150*(n-9) Serdecznie pozdrawiam zapraszając do współpracy. Grzegorz Michalski tel. 791214963, tel.2. 739089088, tel. 503452860 http://michalskig.com http://michalskig.com/szkolenia Download SzkoleniaMichalski2018XI24.docx Download SzkoleniaMichalski2018XI24.pdf
PREVIOUS POST
Biala Rawska: finansowe szkolenia dla przedsiebiorstw w Bialej Rawskiej Szanowni Panstwo: Wspolczesne metody zarzadzania finansami, ktorych wdrozenie w Panstwa firmie mozemy zaczac od szkolen dla Panstwa pracownikow, przyczyniaja sie istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwiekszenia efektywnosci ekonomicznej przedsiebiorstw. W porownaniu z podmiotami, ktore nie wdrozyly tych metod, da sie zauwazyc kilku-procentowo wyzsze miary efektywnosci. Oznacza to znacznie wyzsze korzysci z wdrozenia nowoczesnych metod zarzadzania finansami już w pierwszych dwoch latach niz naklady na ich wdrozenie. Bardzo czesto tez pozwalaja uniknąc podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarzadzania plynnoscia, struktura kapitalow, inwestycjami, co pozwala obnizyc ryzyko i niepewnosc w trakcie zarzadzania przedsiebiorstwem. W zwiazku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzysci jaki zawiera sie w wiedzy, jaką moga Panstwo implementować u siebie, mam do zaproponowania Panstwu przeprowadzenie szkolen dedykowanych w Panstwa przedsiebiorstwie. Szkolenia takie, sa realizowane w miejscowosci, ktora Panstwu najlepiej odpowiada i w terminie dopasowanym do Panstwa kalendarza. Zaleta takich szkolen jest to, ze nie sa one odwolywane z powodu „niezebrania sie grupy” jak to ma miejsce w przypadku tzw. szkolen otwartych. Kolejną korzyscia jest fakt, ze szkolenia dedykowane sa „szyte na miare” potrzeb Waszych specjalistow bez typowego dla szkolen otwartych rozproszenia na wszystkie sektory i typy dzialalnosci, z ktorymi nie ma potrzeby zaznajamiac Waszych kadr. Do tego dochodza zalety logistyczne w postaci braku koniecznosci delegowania pracownikow (i tracenia przez nich kolejnych dni na przejazd do miejsca szkolenia, nocleg poza miejscem zamieszkania, aklimatyzacje w pracy po powrocie ze szkolenia). Proponuje cztery podstawowe tematy szkoleniowe: [1] ZARZADZANIE PLYNNOSCIA FINANSOWA W PRZEDSIEBIORSTWIE [2] OCENA I ANALIZA OPLACALNOSCI I RYZYKA PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH [3] OCENA KONTRAHENTA NA PODSTAWIE SPRAWOZDAN FINANSOWYCH [4] FINANSE DLA NIEFINANSISTOW Kazdy z tematow moge dla Panstwa zrealizowac jako szkolenie 2 dniowe, 1 dniowe, 3 dniowe lub 5 dniowe. Najbardziej efektywny dzien szkoleniowy to zazwyczaj 5 lub 6 godzin (np. od 10.00 do 16.00) z przerwa na lunch. Grupa szkoleniowa liczyć może od jednego do kilkunastu uczestnikow. Wspolpraca jest mozliwa na podstawie umowy zlecenia (lub umowy o dzielo). Jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, mam takie dwie możliwości podjecia z Panstwem wspolpracy. Oczekiwane przeze mnie honorarium jest podane w kwocie netto (wysokość wpływu na moje konto bankowe – już po odjeciu skladek i podatkow). Kwoty te zakladaja, ze po Panstwa stronie jest zorganizowanie wyposazonej sali szkoleniowej i pokrycie kosztow moich noclegow przed kazdym dniem szkoleniowym (informacja na temat oczekiwan dotyczacych stawek honorarium w tabeli w zalaczniku). Serdecznie pozdrawiam zapraszajac do wspołpracy. Grzegorz Michalski tel. 791214963, tel.2. 739089088, tel. 503452860 Grzegorz.Michalski@onet.pl oraz: Grzegorz.Michalski@gmail.com | ZAŁĄCZNIK 1 plik DOC | ZAŁĄCZNIK 2 plik PDF | Download szkoleniamichalski2018xii08.doc Download szkoleniamichalski2018xii08.docx Download szkoleniamichalski2018xii08.pdf